diversen

* ADR box met UN- keuring

ADR: Accord européen relatif au transports international des marchandises Dangereuses par Route, ofwel Europees verdrag betreffende het INTERNATIONAAL vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Het ADR regelt het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen, in alle landen die dit verdrag geratificeerd hebben is het van toepassing op het grensoverschijdend vervoer dat plaatsheeft tussen tenminste twee van deze landen. Op zich heeft het ADR dus geen betrekking op binnenlands vervoer. Toch is het onrechtstreeks, via een Europeese richtlijn, ook van toepassing gemaakt op het grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie.
 
Ideale boxen met scharnierdeksel om uw sproeistoffen veilig volgens de normen in op te bergen! Beveiligd met speciale driekantsleutel.
 
Afmeting: 600mm x 400mm x 440mm
Volume: 90l
 
 
  

* ICL Colour Pro Indicator

Een zeer geconcentreerde, blauwe tijdelijke kleurstof. Ze verdwijnt bij regen, gieten of gewoon onder invloed van het daglicht (72u) als het droog blijft. De aanwezigheid van de kleurstof maakt het spuiten gemakkelijker daar u ziet waar er gespoten is. Zo kan u overdosering vermijden.

Dosering: 10 - 12ml / 10l water

Verpakking: 1l


 


 

* Trend 90    Erk.nr. 9002 P/B                  

Uitvloeier.

Trend® 90 vermindert de oppervlaktespanning van de spuitoplossing en verhoogt tevens het kleefvermogen ervan op de planten. Vandaar dat Trend® 90 aan de spuitoplossing wordt toegevoegd wanneer de te behandelen planten moeilijk te bevochtigen zijn door hun waslaag of beharing. Toevoegen van Trend® 90 aan oplossingen van spuitpoeders verhindert de vorming van zichtbare spuitresten.

Actieve stof: 90% isodecyl-alcohol ethoxylate

Dosering: 10 ml/10 l.water

Verpakking: 1 l

 

 

* Everris pHixer

Een speciale waterconditioner met een kleuren pH-indicator die helpt om de effectiviteit  van bladbemesting te maximaliseren. De kwaliteit van het gebruikte water kan een significante invloed hebben op de prestatie bladbemesting. pHixer past de pH-waarde van het water aan naar een optimale pH-waarde van 4.0 - 5.0.

Naast het corrigeren van de zuurtegraad van het water, bevat pHixer ook chemische waterconditioners die de carbonaten in de oplossing verminderen. Hierdoor vermindert hun vermogen om te reageren met bladbemesting. pHixer bevat een kleurindicator die roze kleurt als het water de optimale pH-waarde heeft bereikt.

Dosering:

Waterhardheid

Dosering

ml / 100 l water

Totale concentratie hardheid in

(mg/l) HCO3

Totale concentratie hardheid in

(mmol/l) HCO3

Zacht

40 - 50 ml

0 – 60

0 – 1.0

Gemiddeld

50 - 80 ml

60 – 120

1.0  - 2.0

Gemiddeld hard

80 - 180 ml

120 – 240

2.0  – 4.0

Hard

180 - 200 ml

240 – 370

4.0  – 6.2

Zeer hard

200 - 220 ml

> 370

>6.2

 

Verpakking: 5l

 

 

* In Time Optik + Blue Spray Dye Indicator

Deze spuitkleur indicator is ontworpen om overlappingen, gemiste oppervlaktes, spuitdrift of verstopte doppen te markeren en te helpen elimineren. Deze kleurstof blijft 24 tot 48 uren zichtbaar, afhankelijk van de lichtintensiteit en de regenval. Vermindert de pH van het spuitwater en beschermt zodoende de pesticiden tegen hun activiteitsverleis door de hardheid, zuurtegraad enz....

Toepassing: Start pH van water verlagen van 7.6 naar 4.5

Dosering: 250ml / 100l sproeiwater

Verpakking: 10l

 

 

* Witvast

Witvast is zeer populair bij telers over de hele wereld. De reden is dat het vanwege het eenvoudige concept al jaren al zeer efficiënt is. Door de kas van buitenaf te witten zijn uw planten optimaal beschermd tegen de instraling van de zon en is het ook een stuk frisser in de kas of serre. Als het regent, wordt het doorschijnend en kan de zon terug even binnen tot het product terug opdroogt en wit kleurt.

Schermduur ca. 2 maanden afhankelijk van de weersomstandigheden.

Dosering: 1 kg witvast op 4 liter water ( Moet strooiend aan het water worden toegevoegd terwijl er krachtig wordt geroerd. Dit is om klonten te voorkomen.)

Verpakking: 5kg of 25kg