Insecticiden

SPROEISTOFFEN WORDEN NIET OPGESTUURD NAAR HET BUITENLAND !!

PRODUCTEN MET EEN ERKENNINGSNUMMER  P/B  KUNNEN ENKEL AANGEKOCHT WORDEN MET EEN FYTOLICENTIE

 

* Cytox  Erk.nr. 8653 P/B                                

Insecticide ter bestrijding van bladluizen, kevers en rupsen.

Actieve stof: 100 g/l  cypermethrin

Dosis: 1,5 à 5 ml/10 l.water

Verpakking: 1l

 

* Bio-Pyretrex   Erk.nr. 9267 P/B                                

Actieve stof: 20 g/lpyrethrinen, 255 g/l piperonyl butoxide

Dosis: 50 ml/10 l.water

Verpakking: 1 l.

Werking: Plantaardig allround insecticide.

Breedwerkend contactmiddel dat geen schadelijk residu nalaat.

 

* Confidor 200 SL  Erk.nr. 8686 P/B                              

Systemisch insecticide. Maag- en contactinsecticide. Werkt in op het zenuwstelsel van de insecten. Systemische werking; wordt voornamelijk opgenomen door de bladeren, via de wortels en gedeeltelijk door dunbladige schors.  Zeer lange werkingsduur.

Confidor afwisselen met producten uit een andere scheikundige groep( bv.Okapi,…). Zeer giftig voor bijen; niet toepassen tijdens bloei, ook niet van de onkruiden.

Specifieke toepassingen: o.a.sierteelten, boomkwekerijgewassen, boomaanplantingen.
Voor de bestrijding van bladluizen o.a. buxusbladvlo ( bij de ontluiking van de wintereieren), beukenbladluis ( bij het verschijnen van de bladluizen in de lente en bij aanwezigheid van voldoende blad), dop- en schildluizen (bij ontluiking).

Actieve stof: 200 g/l  imidacloprid

Dosis: 5 ml/10 l.water

Verpakking: 1l 

* Okapi    Erk.nr. 7978 P/B                                          

Zeer krachtig contact-insecticide tegen bladluizen,(o.a. beukebladluis), rupsen en kevers op groenten, fruit en sierplanten.

Actieve stof: 5 g/l lamda- cyhalothrin, 100 g/l pirimicarb

Dosis: 15 ml/10 l water

Verpakking: 1l

 

* Calypso  Erk.nr. 9352 P/B                               

Systemisch insecticide met contact- en maagwerking in appels, peren, aardbeien, kleinfruit, groenten en sierteelten .  Werkt in op het zenuwstelsel van de insecten.

Voor de bestrijding van:
- bladluizen, wantsen, dop-, schild- en wolluizen, bloesemkevers, snuitkevers ,  buxusbladvlo,

  beukenbladluis,zaagwespen, rupsen.

- witte vlieg (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci). Calypso werkt voornamelijk tegen

  de larven, minder tegen volwassenen. De onderkant van de bladeren goed raken en de  

  behandeling herhalen na 10 tot 14 dagen.

Actieve stof: 480 g/l  thiacloprid

Dosis: 2,5 ml/10 l.water (1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen.

Verpakking: 1l


 

* Actara  Erk.nr. 9916 P/B                                         

Een systemisch insecticide voor een langdurende effectieve bestrijding van een breedspectrum aan zuigende insecten zoals bladluizen en witte vlieg.

Actieve stof: 25 %  thiamethoxam

Nawerking: 4 tot 6 weken

Dosis: 4 à 5 g/10 l. water

Verpakking: 1kg 

* Movento  Erk.nr. 9797 P/B                                       

Spirotetramat is een systemisch insecticide dat behoort tot de groep van de ketoenoles en, in deze groep, tot de chemische klasse van de tetraminezuren. Het werkt via de remming van de biosynthese van de vetten. Sierbomen en –heesters: ter bestrijding van bladluizen, dop-, schild- en wolluizen(systemisch opwaarts en neerwaarts). Toepassen bij het verschijnen van de eerste symptomen.

Actieve stof: spirotetramat 100 g/l

Dosis: 7,5 ml/10 l.water

Verpakking: 1l of 3l 

* Gazelle  Erk.nr. 9374 P/B                               

Systemisch insecticide ter bestrijding van luizen en witte vlieg op sierplanten, groenten,  appel- en perenbomen.

Actieve stof: 20 % acetamiprid

Dosis: 2,5 - 5 g/10 liter water

Verpakking: 1kg 

* Teppeki  Erk.nr. 9526 P/B                            

Werking: Insecticide ter bestrijding van verschillende soorten bladluizen.

 • translaminaire en systemische werking
 • werkzaam door contact en opname
 • bestrijdt larven en adulten
 • werking onafhankelijk van temperatuur
 • snel anti-feeding effect – doding binnen 2-5 dagen – nawerking 3 weken of langer
 • veilig voor waterorganismen, vissen, vogels, bijen, hommels

Actieve stof: 50 %  flonicamid

Dosis: 1g/10l water

Verpakking: 500g 

* Karate Zeon   Erk.nr. 9231 P/B                           

Contact- en maaginsecticide (fam. Van de synthetische pyrethroiden) met zeer breed werkingsspectrum: bladluizen, rupsen, thripsen, bladsnuitkevers, bladrandkever, bladrollers, beukenbladluis, buxusbladvlo. Een snelle werking met een onmiddelijk effect gekoppeld aan een repellent effect. Weinig risico voor bijen.

Actieve stof: 100 g/l  lambda-cyhalothrin

Nawerking: lange werkingsduur (3 à 4weken)

Dosis: 0.75 – 1 ml/are/10 l water

Verpakking: 250ml 

* Tracer   Erk.nr. 9275 P/B                

Systemisch maag- en contactinsecticide van biologische oorsprong voor de bestrijding van diverse rupsen ( specifiek tg. eikenprocessierups), trips, bladvlooien,…

Onschadelijk voor een groot aantal nuttige insecten. Onschadelijk voor de mens en de meeste zoogdieren, vogels en vissen.

Actieve stof: 480 g/1.spinosad    

Dosis: 20 à 30 ml/100l water      

Nawerking: 10 à 14 dagen

Verpakking: 500ml

* Conserve Pro  Erk.nr. 9863 P/B     

 • Spinosad wordt opgenomen in de waslaag van de plant (niet-systemisch)
 • Translaminaire werking verzekert bestrijding van minerende rupsen in het blad
 • Actieve stof wordt afgebroken onder invloed van zonlicht en/of door het bodemleven
 • Eidodende nevenwerking bij spinosad gevoelige insecten
 • Weinig temperatuursafhankelijk en blijft 7 tot 14 dagen actief
 • Tegen vrij levende, minerende en verscholen levende rupsen
 • Aanbevolen tegen de Paardenkastanjemineermot (Cameraria Ohridella) en Eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea)

 Verpakking: 3l


 

* Merit turf   Erk. nr. 10145P/B

 • Strooikorrel ter bestrijding van engerlingen en emelten in gazons, grasvelden, sportvelden, etc.
 • Heeft zowel een contact als een systemische werking
 • Gemiddeld 80 % resultaat na 4 tot 11 maanden
 • Best toe te passen op droge zode bij geringe zonneschijn (’s avonds) en nadien inregenen
 • Toepassingstijdstip
  • 1-jarige engerlingen (o.a. rozenkever) Merit Turf werkt het best in het vroege larvestadium! Normaal is dat 2 tot 6 weken na het waarnemen van de vluchtpiek van de volwassen kevers; ook kan Merit Turf succesvol ingezet worden op plaatsen waar engerlingen waargenomen worden of schade zichtbaar is. Na augustus heeft Merit turf beduidend minder effect, omdat de engerlingen dan te groot en sterk zijn.
  • Meerjarige engerlingen (o.a. meikever) Tegen deze engerlingen werkt Merit Turf alleen in het vroege larvestadium, 2 tot 6 weken na de vluchtpiek; een latere toepassing wordt niet aanbevolen. Aanbevolen toepassingsperiode: 15 mei tot 15 juni
  • Emelten Merit Turf werkt het best in het vroege larvestadium!
 • Aanbevolen toepassingsperiode: 15 augustus tot 15 september

Actieve stof: 0.5 % Imidacloprid
Dosis : 300 g /100 m2

Naregenen met 5 à 15 mm water

Verpakking: 5 kg 

* Steward   Erk.nr. 9328P/B

Steward is een insecticide voor de bestrijding van rupsen van motten en vlinders. Alle larvale stadia worden bestreden. Tegen sommige insecten, zoals de fruitmot, heeft het middel ook een werking op de eieren. Volwassen insecten worden niet bestreden.
Zodra het middel is opgenomen door de rups treden binnen enkele uren verlammingsverschijnselen op en de rups stopt met vreten. Na 1 of 2 dagen sterft de rups.

Verpakking: 250 g


 

 

* Pychlorex Garden Erk.nr.10102G/B                                    

Strooikorrel tegen bodeminsecten  zoals larven van koolvliegen,emeltenl( larven van de langpootmuggen), engerlingen,ritnaalden en aardrupsen  in groententeelt en aardbeiteelt, koolgewassen.

Dosis: sierplanten: 300 à 400 g/100 m2  oppervlakkig inwerken in de bodem, ofwel voor planten of zaaien,ofwel tussen de planten na het uitplanten of na opkomst.

Verpakking: 400 g – 1 kg

 

 

* Ecostyle Spruzit

Spruzit is een contactmiddel. Wanneer het insect in aanraking komt met Spruzit, wordt het zenuwstelsel aangetast waarna het insect onmiddellijk afsterft. Bij voldoende dosering zijn alle insecten vatbaar voor Spruzit.

Dosering: dient gespoten te worden met 0,1% dosering bij minimaal 0,5 liter per hectare.

Verpakking: 1l

 

 

 

* Ecostyle Raptol    Erk.nr. 9853P/B

Raptol is een insecticide met acaricide werking op basis van natuurlijk pyrethrum met toevoeging van koolzaadolie als hulpstof. Het is goed inzetbaar tegen de wat lastiger te bestrijden insecten, zoals spint, trips, wol-, schild- en dopluis. De koolzaadolie maakt de beschermlaag (wol,schild of dop) van de insecten weker, waardoor er meer pyrethrum binnendringt. In het lichaam van het insect wordt het zenuwstelsel aangetast en sterft het insect. Raptol® is een contactmiddel. Alle zijden van het gewas dienen goed geraakt te worden. Er moet dus voldoende water worden gebruikt. Na 7 tot 10 dagen herhalen voor optimale werking.

Dosering: Adviesdosering per plaag, variërend tussen 0.5 en 2%

Verpakking: 10 L