Insecticiden

SPROEISTOFFEN WORDEN NIET OPGESTUURD NAAR HET BUITENLAND !!

PRODUCTEN MET EEN ERKENNINGSNUMMER  P/B  KUNNEN ENKEL AANGEKOCHT WORDEN MET EEN FYTOLICENTIE

 

 

* Actara   Erk.nr. 9916P/B

Systemisch insecticide voor een langdurende, effectieve bestrijding van een breed spectrum aan zuigende insecten zoals bladluizen en witte vlieg. 

Actieve stof: 25% Thiamethoxam

Dosering: 4 - 5g / 10l

Werkingsduur: 4 tot 6 weken

Verpakking: 1 kg

 

 

* Bio Pyretrex   Erk.nr. 9267P/B

Breedwerkend plantaardig contactmiddel dat geen schadelijk residu nalaat.

Actieve stof: 20 g/l pyrethrinen, 255 g/l piperonyl butoxide

Dosering: 50ml / 10l

Verpakking: 1 l.

 

 

* Calypso SC 480   Erk.nr. 9352P/B

Systemisch maag- en contactinsecticide voor appel-, peer-, aardbei-, kleinfruit-, groenten- en sierteelt. Werkt in op het zenuwstelsel van de insecten. 

Voor de bestrijding van: 

  • bladluizen, wantsen, dop-, schild-, wolluizen, bloesemkevers, snuitkevers, buxusbladvlo, beukenbladluis, zaagwespen en rupsen.
  • Witte vlieg ( Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci). Werkt voornamelijk tegen de larven, minder tegen de volgroeiden. De onderkant van de bladeren goed raken en de behandeling herhalen na 10 - 14 dagen.

Actieve stof: 400g/l propyzamide

Dosering: 25ml / 10l

Verpakking: 1l

 

* Conserve Pro   Erk.nr. 9863P/B

Systemisch maag- en contactinsecticide van biologische oorsprong voor de bestrijding van diverse rupsen ( specifiek eikenprocessierups), trips, bladvlooien,.. 

Onschadelijk voor een groot aantal nuttige insecten, de mens en de meeste zoogdieren, vogels en vissen.

Actieve stof: 120g/l spinosad

Dosering: 8ml / 10l

Verpakking: 3l

Werkingsduur: 10 à 14 dagen

 

 

* Cytox   Erk.nr. 8653P/B

Insecticide ter bestrijding van bladluis, kevers en rupsen

Actieve stof: 100g/l cypermethrin

Dosering: 1,5 à 5ml / 10l

Verpakking: 1l

 

 

* Ecostyle Raptol   Erk.nr. 9853P/B

Een insecticide met acaricide werking op basis van natuurlijk pyrethrum met toevoeging van koolzaadolie als hulpstof. Het is goed inzetbaar tegen de wat lastiger te bestrijden insecten, zoals spint, trips, wol-, schild- en dopluis. De koolzaadolie maakt de beschermlaag ( wol, schild of dop) van de insecten weker, waardoor er meer pyrethrum binnendringt. In het lichaam van het insect wordt het zenuwstelsel aangetast en sterft het insect. Raptol is een contactmiddel. Alle zijden van het gewas dienen goed geraakt te worden. Er moet dus voldoende water worden gebruikt. Na 7 tot 10 dagen herhalen voor optimale werking.

Actieve stof: Natuurlijk pyrethrum 4.59g/l, Koolzaadolie 825.3g/l

Dosering: 50 à 200ml / 10l

Verpakking: 10l

 

 

* Gazelle     Erk.nr. 9374P/B

Systemisch insecticide ter bestrijding van luizen en witte vlieg op sierplanten, groenten, appel- en perenbomen

Actieve stof: 20% acetamiprid

Dosering: 2.5 - 5g / 10l water

Verpakking: 1kg


 

 

* Karate zeon   Erk.nr. 9231P/B

Contact- en maaginsecticide ( familie van de syntetische pyrethroiden) met een zeer breed werkingsspectrum: bladluis, rups, trips, bladsnuitkever, bladroller, beukebladluis, buxusbladvlo. Een snelle werking met een onmiddelijk effect gekoppeld aan een repellent effect.

Weinig risico voor bijen.

Actieve stof: 100g/l lambda-cyhalothrin

Dosering: 0,75 à 1ml / 10l

Verpakking: 250ml

Werkingsduur: 3 à 4 weken

 

 

* Movento   Erk.nr. 9797P/B

Spirotetramat is een systemisch insecticide dat behoort tot de groep van de ketoenoles en binnen deze groep tot de chemische klasse van de tetraminezuren. Het werkt via de remming van de biosynthese van de vetten. Sierbomen en sierheesters: ter bestrijding van bladluizen, dopluizen, schild- en wolluizen ( Synthetisch opwaarts en neerwaarts). Toepassen bij het verschijnen van de eerste symptomen.

Actieve stof: 100g/l spirotetramat

Dosering: 7,5ml / 10l

Verpakking: 1l - 5l

 

 

* Okapi   Erk.nr. 7978P/B

Zeer krachtig contactinsecticide tegen bladluizen ( o.a. beukenbladluizen), rupsen en kevers op groenten, fruit en sierplanten.

Actieve stof: 5g/l lamda-cyhalothrin, 100g/l primicarb

Dosering: 15ml / 10l

Verpakking: 1l

 

 

* Runner   Erk.nr. 9399P/B

Een insecticide ter bestrijding van insecten in appel- en perenbomen, aubergine, paprika, spaanse peper en tomaat onder glas, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.

De werking van berust op het ingrijpen op de vervelling van rupsen. Rupsen die Runner opnemen gaan direct over tot vervelling. Het eerste gevolg daarvan is dat ze stoppen met vreten dus doen ze geen schade meer aan het gewas. Door het ingrijpen in de vervelling van de rups kan de rups zijn ‘normale’ vervelling niet afmaken en zal hij vervolgens doodgaan. Naast deze bestrijding van rupsen is er ook een eidodende werking. Eitjes van motten en vlinders die op behandelde bladeren worden gelegd komen niet of nagenoeg niet uit en kunnen zich niet tot rups ontwikkelen. Runner werkt specifiek op rupsen en is daardoor veilig voor bijen, hommels en alle natuurlijke vijanden. 

Actieve stof: Methoxyfenozide 240g/l

Dosering: 4ml / 10l

Verpakking: 1l

 

 

* Steward   Erk.nr. 9328P/B

Een insecticide voor de bestrijding van rupsen van motten en vlinders. Alle larvale stadia worden bestreden. Tegen sommige insecten, zoals de fruitmot, heeft het middel ook een werking op de eieren. Volwassen insecten worden niet bestreden. Zodra het middel is opgenomen door de rups treden binnen enkele uren verlammingsverschijnselen op en de rups stopt met vreten. Na 1 of of 2 dagen sterft de rups.

Dosering: 1,25g / 10l

Verpakking: 250g

 

 

* Teppeki   Erk.nr. 9526P/B

Insecticide ter bestrijding van verschillende soorten bladluizen. Translaminaire en systemische werking. Werkzaam door contact en opname. Bestrijdt larven en adulten. Werking onafhankelijk van temperatuur. Snel anti-feeding effect. Doding binnen 2 - 5 dagen. Nawerking 3 weken of langer.

Veilig voor waterorganismen, vissen, vogels, bijen en hommels

Actieve stof: 50% flonicamid

Dosering: 1g / 10l

Verpakking: 500g

 

 

* Tracer   Erk.nr. 9275P/B

Systemisch maag- en contactinsecticide van biologische oorsprong voor de bestrijding van diverse rupsen ( specifiek eikenprocessierups), trips, bladvlooien,.. 

Onschadelijk voor een groot aantal nuttige insecten, de mens en de meeste zoogdieren, vogels en vissen.

Actieve stof: 480g/l spinosad

Dosering: 2 à 3ml / 10l

Verpakking: 500ml

Werkingsduur: 10 à 14 dagen