fungiciden

* Bravo   Erk.nr. 7003 P/B                                                                                               

BRAVO® is een polyvalent fungicide werkzaam o.a. in aardappelen, sierteelt en graangewassen. In sierteelt o.a. tegen cylindrocladium, botrytis, alternaria, septoria, …

Actieve stof: 500 g/l chloorthalonil

Dosis: 30 ml/10 l.water

Verpakking: 5 l. 

* Candit   Erk.nr. 8829 P/B    

Fungicide met contactwerking met translaminair transport.

In sierteelt o.a. tegen schurft. echte meeldauw, cylindrocladium spp., , Japanse roest.

Actieve stof: 50 %  kresoxim-methyl

Dosis: 10 gr/10 l. water

Verpakking: 500 g 

 

* Chipco green   Erk.nr.7497 P/B                   

Chipco Green is een preventief contactfungicide dat de ontkieming van de sporen verhindert en de ontwikkeling van sommige voor het gras schadelijke schimmels blokkeert. Is een specifiek fungicide in de strijd tegen schimmelziekten in grasperken met een breed werkingsspectrum; o.a. zwartrot, fusarium, bodemschimmels, sneeuwschimmel.

Actieve stof: 250 g/l iprodion

Nawerking: 3 à 4 weken

Dosis: 120 à 300 ml/10 l.water/100 m²

Verpakking:  5l


 

* Cuprex garden    Erk.nr. 10130 G/B                   

Veelzijdig contactfungicide voor de bestrijding van talrijke ziekten zoals aardappelplaag, valse meeldauw bij druiven, krulziekte bij perzikbomen, tak-en bloesemsterfte.

Actieve stof: 50 % koperoxychloride

Dosis: 40 à 80 g/10 l.water

Verpakking: 200 – 400 g. 

* Eminent    Erk.nr.9566 P/B                               

Preventief en curatief fungicide in sierbomen en –heesters; speciaal aanbevolen voor de schimmelziekten bij buxus (Volutella buxi en Cylindrocladium buxicola).

Actieve stof: 125 g/l  tetraconazool

Dosis: 5 à 7,5 ml/10 l.water

Verpakking:  1 l – 5 l

           

 

* Eminent garden:  Erk. nr. 9978 G/B

Sterk aanbevolen voor schimmelproblemen bij buxus zoals o.a. taksterfte.  Heeft een systemische werking waardoor het zowel voorkomend als genezend werkt.

Actieve stof: 125 g/l  tetraconazool

Dosis: 5 7ml/10 l water

Verpakking:  20 ml - 40 ml 

* Fenomenal   Erk.nr. 9500 P/B                                    

Specifiek fungicide met systemische werking via de sapstroom tegen wortelrot ( Phytophthora en pythiumsoorten); veroorzaakt verwelking en afsterven van planten. Met lange nawerking.

Actieve stof: 6 %  fenamidone en 60 %  fosethyl

Dosis: gieten: 7,5 g/10 l.water

Verpakking: 1 kg. 

* Fenomenal garden. Erk.nr. 10132 G/B

Specifiek fungicide tegen wortelrot dat zorgt voor verwelking en afsterving van planten.  Systemische werking via de sapstroom.  Radicale en lange nawerking.

Samenstelling: 60% fosethyl + 6 % fenamidone

Dosis: 7.5 - 15g / 10 l wtaer / 100 l substraat

Verpakking: 75g

 

* Foram 80 WG   Erk.nr. 9116 G/B                       

Tegen krulziekte bij perzik, grauwe schimmel op fruit, groenten en sierplanten, bodemschimmels en heksenkringen. Heeft een contactwerking waardoor kieming en verdere ontwikkeling van de ziektes wordt voorkomen.

Actieve stof: 80 % thiram (TMTD)

Dosis: Reeds voorgedoseerd in handige wateroplosbare zakjes waardoor het product niet stuift.

Verpakking: 200g (20x10g) 

* Geyser  Erk.nr.8256 P/B                    

 GEYSER® bevat het systemische middel difenoconazool waarmee schurft op appel en peer kan worden bestreden alsook vele andere ziekten in groente- en sierteelt, o.a. bladvlekkenziekte, schurft, roest, alternaria,…

Actieve stof: 250 g/l  difenoconazool

Dosis: 5 ml/10 l.water

Verpakking: 1 l. 

* Compo Ortiva +  Erk.nr. 10137 G/B                               

Breedwerkende ziektebestrijder op sierplanten en groenten.  Systemische werking met snel en langdurig effect.  Ook doeltreffend tegen buxusziekten.  Verhindert nieuwe infecties en stopt bestaande infecties.

Actieve stof: 200 g/l azoxystrobine

Dosis: 1 ml product/ 1 l water.  Handige dosering dankzij druppeltube

Verpakking: 20 ml (12 doosjes) 

* Ortiva Top   Erk.nr.9556 P/B                       

Zeer breedwerkend fungicide ter bestrijding van de belangrijkste ziekten in vele gewassen. Systemische en translaminaire werking; een combinatie van 2 complementaire actieve stoffen. Voor een sterke preventieve en curatieve bestrijding van de belangrijkste ziekten in vele gewassen, o.a. sierplanten, loofbomen en –heesters.

Erkend ter bestrijding van cylindrocladium in buxus, nevenwerking tegen Volutella buxi.

Actieve stof: 200 g/l azoxystrobin en 125 g/l difenoconazool.

Dosis: 10 ml/10 l.water

Verpakking: 1 l - 5 l 

* Rovral WG   Erk.nr. 9214 P/B             

Breedwerkend fungicide tegen rot en schimmels op groenten, fruit, sierplanten en ziekten in gazons o.a.tak- en bloesemsterfte (Monilinia), fusarium, zwartrot (rhizoctonia), sclerotinia.

Actieve stof: 75 %  iprodione

Dosis: 40 à 100 g/10 l.water/100 m²

Verpakking: 1 kg 

* Rovral SC   Erk.nr. 7886 P/B         

Breedwerkend fungicide tegen rot en schimmels op groenten, fruit, sierplanten en ziekten in gazons o.a. tak- en bloesemsterfte (Monilinia), fusarium, zwartrot (rhizoctonia), sclerotinia.

Actieve stof: 500 g/l  iprodione

Dosis: 60 à 150 ml/10 l.water/100 m²

Verpakking: 1 l. – 5 l.

 

* Sporgon   Erk.nr. 7444 P/B  

Breedwerkend fungicide tegen de meeste bodemschimmels (bv. Fusarium en Verticillium) en schimmels die bladvlekkenziekten veroorzaken. Speciaal aanbevolen voor de problemen bij Clematis (verwelkingsziekte), Catalpa (verwelkingsziekte),

coniferen (taksterfte), taksterfte bij buxus.

Actieve stof: 46 %  prochloraz

Dosis: gieten 20 g/10 l.water; sproeien 5 à 40 g/10 l.water

Verpakking:  1 kg. 

* Sporgon garden: Erk. nr. 10052G/B

Breedwerkend middel tegen de meeste bodemschimmels en schimmels die bladvlekkenziekten veroorzaken.

Dosis: Reeds voorgedoseerd in handige wateroplosbare zakjes, waardoor het product niet stuift.

Verpakking: 30 g (6x5g) 

* Switch   Erk.nr. 8893 P/B                     

Werking: Fungicide tegen Botrytis in de teelt van aardbei, aalbessen, stekelbessen, bramen, frambozen, andijvie, bonen, erwten en in sierteelt en tegen Monilia in kersen en krieken.

Actieve stof: 37,5 % cyprodinil en 25 % fludioxonil.

Dosis: 10 g/10 l.water

Verpakking: 1 kg 

* Scomrid Limb Aerosol   Erk.nr.9659 P/B            

Aërosol voor de bestrijding van grauwe schimmel.

Actieve stof: 2 % imazalil

Dosis: 1 seconde spuiten op de infectie

Verpakking: 300 ml. 

* Cosavet garden: Erk nr. 9949 G/B

Werkzaam tegen witziekte in vele teelten.  Het heeft een preventieve contactwerking, wat betekent dat kieming can schimmels wordt vermeden.  Verdere aantasting van de plant kan hiermee ook vermeden worden.  Heeft ook werking tegen hagelschotziekte, schurft en druivenviltmijt.  Geen wachttijd voor de oogst.

Samenstelling: 80% zwavel

Dosis: 30 - 80g/10l water   

Verpakking: 300 g (30 x 10g)  Reeds voorgedoseerd in handige wateroplosbare zakjes waardoor het product niet stuift. 

* Topsin M 500 SC   Erk.nr. 7057 P/B             

Systemisch fungicide voor het voorkomen en bestrijden van ziekten zoals: witziekte, botrytis, verwelkingsziekten, enz... in groenten, fruit, aardbeien en sierplanten.

Topsin M belet de mycelliumgroei en maakt de konidien onvruchtbaar.

In sierteelt ter bestrijding van Fusarium, Verticillium,  de oortjesziekte bij azalea en wortelziekten (Rhizoctonia), cylindrocladium.

Actieve stof: 500 g/l  thiofanaat-methyl

Dosering: spuien 10 ml/10 l.water; gieten 200 ml/100 l.water

Verpakking: 5 l. 

* Topsin M 70 WG   Erk.nr. 7057 P/B                   

Waterdispergeerbaar granulaat. Systemisch fungicide voor het voorkomen en bestrijden van ziekten zoals: witziekte, botrytis, verwelkingsziekten, enz... in groenten, fruit, aardbeien en sierplanten.

Topsin M belet de mycelliumgroei en maakt de konidien onvruchtbaar.

In sierteelt ter bestrijding van Fusarium, Verticillium,  de oortjesziekte bij azalea en wortelziekten (Rhizoctonia), cylindrocladium.

Actieve stof: 70 %  thiofanaat-methyl

Dosering: spuiten 7 g/10 l.water; gieten 140 g/100 l.water

Verpakking: 1 kg.

 

 

* Amistar    Erk.nr. 8898 P/B

Een systemische en translaminaire molecule behorende tot de familie van de strobilurines. Zeer goede doeltreffendheid tegen Alternaria toegepast in een programma.
Bestrijdt Rhizoctonia in aardappelen en resulteert in een hogere kwaliteit van de knollen.

Actieve stof: 250g/l azoxystrobin