biologische gewasbescherming

* BIO 1020   Erk.nr. 9754 P/B ( op bestelling)

Klasse = Biologische schimmel werkzaam tegen taxuskeverlarven

Actieve stof: 2% metarhizium anisopliae var.anisopliae F52

Nawerking: blijft tot 2 jaar actief in de bodem; zodra taxuskeverlarven in de nabijheid komen, zullen ze overwoekerd worden door de schimmel en afsterven.

Dosis: - vermengen met de potgrond aan 500 g/m³ potgrond

           - vollevelds toepassen aan 1 kg/are (zeer oppervlakkig inwerken)

Verpakking: 10 kg.

Werking: De schimmel METARHIZIUM ANISOPLIAE F52 is geënt op rijstkorrels en dient gestrooid te worden voor het planten.

Toe te passen bij sierplanten, boomkwekerij en tuinaanleg.

De schimmel groeit optimaal bij t° van 15 tot 30° C.
 

* Conserve Pro Erk.nr. 9863P/B                                  

Actieve stof: 120 g/l. spinosad

Dosis: 8 ml/10 l.water

Nawerking: 10 à 14 dagen

Verpakking: 3l

Werking: Systemisch maag- en contactinsecticide van biologische oorsprong voor de bestrijding van diverse rupsen ( specifiek tg. eikenprocessierups), trips, bladvlooien,…

Onschadelijk voor een groot aantal nuttige insecten.

Onschadelijk voor de mens en de meeste zoogdieren, vogels en vissen. 

* Conserve garden: Erk.nr. 9557 G/B

Een ecologisch insectenmiddel voor de bestrijding van diverse rupsen, coloradokevers, mineervliegen, koolvliegen, trips, bladvlooien, preimot, etc. in groenten, fruit- en sierplanten.  Heeft zowel een translaminaire als een lichte systemische werking.  De insecten worden gedood door een indirect contact (aanraking van de pootjes met het blad) met de spuitvloeistof en via de voeding (maagwerking).  Voor optimale werking 's avonds toepassen.

Samenstelling: 120 g/l spinosad

dosis: bladbehandeling: 2-6 ml/5 l water, plantvoetbehandeling: aangieten met 100 ml van een verdunning van 4 ml/5 l water

verpakking: 20 ml - 60 ml


 

* Bio-Pyretrex   Erk.nr. 9267 P/B                                

Actieve stof: 20 g/lpyrethrinen, 255 g/l piperonyl butoxide

Dosis: 50 ml/10 l.water

Verpakking: 1 l.

Werking: Plantaardig allround insecticide.

Breedwerkend contactmiddel dat geen schadelijk residu nalaat. 

* Bio-Pyretrex garden  Erk.nr. 10039 G/B   

Plantaardig allround insecticide op basis van pyrethimen.  Geeft zeer snel resultaat.

Dosis: 50 ml / 10 l water/ 100 m²

Actieve stof: 20g/l pyrethrinen

verpakking: 50 ml - 150 ml

 

 

* Biozand

Een milieuvriendelijk voegzand zonder chemische additieven, maakt het gebruik van schadelijke onkruidverdelgers overbodig. Het voorkomt onkruidvorming op lange termijn en is geschikt voor nieuwe en bestaande tuinpaden. Kan in brede en smalle voegen gebruikt worden. Bevat uitsluitend natuurlijk componenten en is waterdoorlatend, waardoor de waterbufferende capaciteit van je oprit of tuinbestrating behouden blijft en de riolering niet extra belast wordt.

Verpakking: 25kg (10m²)

 

 

* B-Green

staat garant voor een snelle, biologische bestrijding van keverlarven (engerlingen).

Het product is gebaseerd op een stam van de insecten-parasitaire nematode “Heterorhabditis bacteriophora”, die in het substraat actief op zoek gaat naar keverlarven en deze daarna vernietigt. De meest voorkomende keverlarven zijn deze van de rozenkever (Phyllopertha horticola) en van Hoplia philanthus die veel schade berokkenen in grasvelden en gazons.

Toepassing:

B-Green zorgt voor een vlugge en doeltreffende bestrijding van de rozenkever op voorwaarde dat:

- het curatief gebruikt wordt, d.w.z. de larven moeten aanwezig zijn op het moment van de behandeling.

- de vochtigheid van de bodem hoog is en de bodemt° niet daalt onder 12° C gedurende 5 weken na de behandeling.

- het meest gunstige tijdstip situeert zich van half juli tot einde september omdat de engerlingen zich op dit ogenblik net onder het bodemoppervlak bij de wortels bevinden.

- Verpakking: 5 milj. - 50 milj. - 500 milj.

- dosis: 50 milj. voor 100 m² en 500 milj. voor 1000 m².

Voor meer info: www.biobest.be

 

* Kraussei – system

Kraussei-System staat garant voor een snelle, biologische bestrijding van de

taxuskeverlarven in container- en volle grondteelten. Het product is gebaseerd op een geselecteerde stam van de insectenparasitaire nematode Steinernema kraussei, die tolerant is met betrekking tot lage temperaturen en die taxuskeverlarven bestrijdt daar waar die actief zijn.

Kraussei-System draagt bij tot een vlugge en doeltreffende bestrijding van de taxuskever op voorwaarde dat:

• Het curatief gebruikt wordt, d.w.z. de larven moeten aanwezig zijn op het moment van de behandeling.

• De vochtigheid van het substraat hoog is.

• De temperatuur van het substraat gedurende ten minste twee weken na de toepassing ligt tussen 5 °C

en 30 °C. Ten minste 6 weken actief.

- In praktijk betekent dit voor de meeste gewassen dat er twee periodes zijn waarin Kraussei-System gebruikt wordt:

• Behandeling van augustus tot eind november is efficiënt tegen larven die ontwikkeld zijn uit eitjes

vroeger in het jaar gelegd en voordat schade van enige betekenis veroorzaakt werd.

• Behandeling in maart/mei is doeltreffend tegen larven die ontsnapt zijn aan een behandeling in de

herfst. Deze larven worden geraakt voordat ze zich verpoppen.

Verpakking: 5 milj. - 50 milj. -  500 milj.

Dosis: 50 milj. voor 50 m² en 500 milj. voor 500 m².

Voor meer info: www.biobest.be

 

* Phasmarhabditis-System

staat borg voor een effectieve biologische bestrijding van naaktslakken, die schadelijk zijn in land- en tuinbouwgewassen. Dit bijzondere product is gebaseerd op een speciaal geselecteerde stam van de insectenparasitaire nematode Phasmarhabditis hermaphrodita, die in de bodem actief op zoek gaat naar naaktslakken, om ze daarna te vernietigen.

- De te behandelen grond of compost dient vochtig te zijn (indien noodzakelijk eerst bevochtigen) en dient gedurende minimum 2 weken na toepassing vochtig gehouden te worden.

- Phasmarhabditis-System wordt best 's avonds toegepast.

- Phasmarhabditis-System kan best niet toegepast worden op zware kleibodems of waterzieke gronden. - Ook bevroren grond dient vermeden te worden.

- De bodemtemperatuur dient tussen 5°C en 20°C te zijn (15°C is ideaal).

- Dosis curatief: 300.000 nematoden/m².

- verpakking: 12 milj. en 30 milj.

- dosis: 12 milj. voor 40 m² en 30 milj. voor 100 m².

Voor meer info: www.biobest.be

 

* Paardenkastanjemineermot (Cameraria ohridella)

De eerste motjes worden in april gesignaliseerd. Op dat moment sluipt de eerste generatie motjes uit de poppen. Na uitsluipen vliegen deze motjes naar de stam van de waardplant waar ze paren. Vrouwtjes vliegen/kruipen naar de onderste bladeren van de kroon om eitjes af te leggen waaruit een volgende generatie zal ontstaan.

Plaagbeheersing (groene ruimten):

Bij de beheersing van een aantasting wordt er van uitgegaan om de populatie-opbouw (van de eerste en tweede generatie) zoveel mogelijk te beperken. Dit gebeurt door het wegvangen van de motjes via feromoonvallen en lijmbanden.

De feromoonvallen en lijmbanden moeten in april, juli en einde aug.-sept. aangebracht worden.

Met feromoonvallen kunnen de mannelijke exemplaren van de paardenkastanjemineermot gedeeltelijk weggevangen worden. De feromonen (sexhormonen) werken ongeveer 6 weken. Voor elke nieuwe generatie wordt een waarschuwingsbericht verstuurd.

Dan is ook het ogenblik aangebroken om de dispenser van de feromonen te vervangen. 

De pot is gevuld met zeepwater en is doorzichtig zodat visuele controle eenvoudig is.

De feromoonvallen dienen onderaan de boom opgehangen te worden. Per boom mogen, afhankelijk van de kruindiameter, maximum 1 of 2 feromoonvallen aangebracht worden (1 feromoonval voor een jong volwassen boom met een effectieve kruindiameter van 8 à 12 meter). Teveel vallen per boom zorgen voor ‘feromoon verwarring’ wat nadelige gevolgen heeft op het aantal weggevangen mannetjes.

Aangezien de wijfjes slecht vliegen, gaan ze kruipend/vliegend via de stam de boom in. Deze wijfjes kunnen door hun manier van verplaatsing via lijmbanden weggevangen worden.

De lijmbanden worden het best onder de eerste vertakkingen van de boom aangebracht.

Wanneer de lijmbanden volhangen met wijfjes van de mot, dienen deze vervangen te worden. De lijmbanden hebben een dubbele functie daar de weggevangen vrouwtjes op hun beurt feromonen afscheiden en zo ook mannetjes aantrekken die op de lijmband vast komen te kleven.

 

* Feromoonval

Complete feromoonval (plastiek) 

* Feromooncapsule

verpakking: per stuk  (lange tijd houdbaar in koelkast)

- 3 capsules nodig op jaarbasis volgens de vlucht van de mineermotten nl. april, juli en einde aug.-sept. 

* Lijmband

De lijmbanden zijn egaal groen en dubbel gekleefd.

50 m/ rol


 

* Ecostyle lijmband

2,5 m/rol 

* Ecostyle Spruzit     Erk.nr. 9686 P/B

Werking: Bij een aantasting door een breed scala aan zuigende en vretende insecten als bladluizen, rupsen, trips en witte vlieg

Actieve stof: 36 g/lpyrethrinen (natuurpyrethrum), 144 g/l piperonylbutoxide

Dosis: 100 ml/10 l.water

Verpakking: 1 l.

* Ecostyle Pyrethro-Pur   Erk.nr. 9390 G/B

Werking: breedwerkend contact-insecticide en acaricide voor sierplanten; tegen ei, larve en volwassen insect; zonder chemische toevoeging wel met koolzaadolie.

Actieve stof: 4.59 g/l pyrethrum en 825.3 g/l koolzaadolie

Dosis: 10 à 20 ml/1 l.water  (2 behandelingen; best toepassen bij valavond)

Verpakking: 200 ml.

* DCM FlorBac      Toelatingsnr. 10514P/B

Biologisch insecticide op basis van Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ter bestrijding van rupsen in groente- en fruitteelt, sierteelt en bosbouw. Werkt snel op alle larvale stadia van rupsen en kan worden ingezet tot aan de oogst.

Dosering: 7.5g à 10g / 100m²

Verpakking: 500g

 

Wij zijn ook verdeler van het volledige Dcm Naturapy assortiment. Op onderstaande link kan u alle uitleg en producten terugvinden.

http://dcm-info.be/nl/info/1253/dcm-naturapy-voor-en-door-de-natuur