Drainage en bevloeiing

NIEUW!!

* Drenotube drainage

Een geocomposiet (samenstelling van verschillende materialen) ter vervanging van de klassieke “Franse” drainage. Door het eenvoudige systeem bespaart u veel tijd uit.

Ze bestaat uit 4 elementen.

 1. Een golvende dubbelwandige geperforeerde buis die dient voor de afvoer van water. De binnenwand is glad, voor een betere afvoer van het water en het sediment. De buitendiameter is 110mm en de binnendiameter is 90mm.
 2. Vergrote geëxtrudeerde polystyreendeeltjes. Door de specifieke vorm van de deeltjes hebben zij een grote waterdoorlaatbaarheid rond de afvoerbuis. Deze deeltjes vervangen het grind bij de klassieke drainage.
 3. Een geotextielfilter voorkomt verstopping van de drainage door kleine deeltjes zand.
 4. Een geëxtrudeerd net van hogedrukpolyethyleen. Die heeft tot doel de voorgaande materialen samen te houden.

Belangrijk om weten is ook dat het volledige systeem vervaardigd wordt uit gerecycleerde grondstoffen. Ook bij verwijdering kan het materiaal volledig gerecycleerd worden.

Het heeft een hydraulische en mechanische opbouw die het mogelijk maakt om onder de grond geplaatst te worden en bestand te zijn tegen de druk die hierdoor ontstaat. Toch levert drenotube een zeer goede drainage van de grond en is het niet onderhevig aan slijtage aangezien het geen rottende elementen bevat.

Voordelen:

 • Betere afvoer van regenwater d.m.v. lijndrainage.
 • Minder risisco op langdurige overstromingen op wegen, bospaden, sportvelden, tuinen, parken, golfbanen, enz...
 • Voorkoming van hydrostatische druk op ondergrondse bouwwerken ( vb. kelders en keerwanden).
 • Hierdoor minder tot geen overlast van vochtdoorslag bij ondergrondse bouwwerken.
 • Langere duurzaamheid van het beton.

De buizen hebben een totale lengte van 6m en een diameter van 110mm.

 

 

* Drenotube Infiltratie

Infiltratie betekent het insijpelen van hemelwater in de bodem. Het aanleggen van een infiltratievoorziening is goed voor mens en natuur. Het helpt verdroging en overstroming verhinderen.

1: Zuiver hemelwater van verharde oppervlakten. Hieronder verstaan we hemelwater dat afkomstig is van hellende of platte daken.

2: Bevuild hemelwater van verharde oppervlakten. Hieronder verstaan we hemelwater dat afkomstig is van parkings, opritten, stapelplaatsen in openlucht. Hier moet u er rekening mee houden dat er een KWS-afscheider met coalescentiefilter geplaatst moet worden alvorens het water naar de infiltratie te leiden.

De behoefte aan infiltratie stijgt. Door de klimaatverandering is over de gehele wereld het weer aan het veranderen en langdurige zware slagregens worden afgewisseld door perioden van droogte. Dit is niet langer uitzondering meer, maar regel. Echter, onze samenlevingen zijn hier niet op voorbereid. Drenotube® biedt de all-in-one oplossing voor de infiltratie van water op elke terrein. Het systeem vangt overtollig regenwater op en laat het gedoseerd weer vrij, waardoor grote overlast van te veel water voorkomen kan worden en beter onder controle te houden is. Zeer belangrijk in onze moderne stedelijke samenleving, waar moderne betonnen gebouwen en straten het beeld beheersen.

 

BELANGRIJK!

Het woord " insijpelen " is bij infiltratie zéér belangrijk. Het water mag niet rechtstreeks naar de grond stromen om wegspoelen van aarde te voorkomen. Infiltratievoorzieningen zorgen voor een vertraagde afvoer van regenwater en bijgevolg een betere infiltratie in de grond.

Voorwaarden

 • De grondwaterspiegel moet in de meest vochtige periodes op 125cm van het aardoppervlak liggen voor dit systeem. De hoogte van de grondwatertafel kan steeds opgevraagd worden bij dov.vlaanderen.be of www.geopunt.be.
 • De ondergrond moet infiltratievriendelijk zijn. Hoe groter de korreldiameter, hoe grover het materiaal, hoe groter de doorlatendheid.

          GESCHIKT: Grof en fijn zand, leemachtig fijn zand, lichte zavel en löss
          NIET GESCHIKT: veen, leem, lichte en matig zware klei en kleiige leem

 • Verspreid de infiltratie over een zo groot mogelijke oppervlakte. Dit om verzadiging van de bodem tegen te gaan tijdens het infiltratieproces.

De buizen hebben een totale lengte van 6m en een diameter van 160mm.


Voordelen

 • Eenvoudig en snel te plaatsen in drie stappen. Sleuf graven, Drenotube infiltratiesysteem plaatsen en sleuf dichten.
 • Het Drenotube infiltratiesysteem heeft slechts een geringe diepte van 85cm nodig.
 • Opgebouwd uit niet-toxische componenten vervaardigd uit gerecycleerd materiaal en 100% recycleerbaar.
 • Mogelijkheid tot gericht infiltreren verdeeld over een zo groot mogelijke oppervlakte.
 • Zeer licht en zeer sterk.
 • Het Drenotube infiltratiesysteem laat zuiverspoelen toe zodat het sediment kan verwijderd worden. Hierdoor blijft de goede werking van de infiltratie gehandhaafd.
 • Door zijn opbouw en de capillaire werking van de EPS-blokjes kan de infiltratie geplaatst worden bij en onder beplante zones.
 • Bij noodweer van lange duur of indien nodig kan, mits een kleine aanpassing, het infiltratiesysteem overgaan naar een drainagesysteem. Meestal gebeurt dit door het openzetten van een terugslagklep waardoor het overvloedige water afgevoerd wordt naar een reservoir of naar het rioolnetwerk.

 

 

* Drainagebuis PVC

Omwikkeld met polypropyleen en voorzien van 1 aansluitmof

Doorsnede: 50mm - 80mm - 100mm
Afmeting: 50m / rol* Drainagebuis naakt

Doorsnede: 50mm - 80mm
Afmeting: 50m / rol


Verscheidene onderdelen voor drainage ook beschikbaar in verschillende afmetingen. ( verlopen, stoppen, moffen, enz.)

 

 

* Enkadrain

Een drainagemateriaal bestaande uit een polymeer drainagekern, thermisch gebonden of gepuntlast op een beschermend en scheidend niet-geweven filter aan één of beide zijden. De kern kan v-vormig zijn of bestaan uit filamentlussen samengesmolten waar ze kruisen. Eigenschappen met betrekking tot stijfheid, afvoercapaciteit of treksterkte variëren per producttype, net als de eigenschappen van het vlies.

Wordt gebruikt als drainagesysteem voor verticale en horizontale toepassingen. Het zorgt voor een permanente waterafvoer en verluchting omdat de filtervliezen vermijden dat de kern dichtslibt.

Toepassingen:

 • Keldermuren
 • Keermuren
 • Groene daken
 • Bloembakken
 • ...

Karakteristieken:

 • Dikte: 10 mm
 • Lengte: 45 m
 • Breedte: 1,20 m (nuttige breedte = 1,00 m)
 • Gewicht: 24,30kg / rol
 • Gewicht: 540g / m²
* Alfaflex ATH

Superieure waterslang bestaande uit 5 lagen. De speciale ATH-versterking (Anti Torsion Hose) is bedoeld om de torsie onder druk weg te nemen. De buitenwand is vervaardigd uit soepel en UV-bestendig PVC.

Afmeting: 25m - 50m
Diameter: 15mm - 19mm - 25mm
Verpakking: per rol


 


* Alfapore druppelslang

Een poreuze druppelslang die een temperatuurbereik van - 40° C tot 80° C aankan! Wordt gebruikt voor bevloeiing van planten en bloemen, zowel boven- ales ondergronds.

Afmeting: 15m - 25m (met koppelingen), 100m (zonder koppelingen)
Verpakking: per rol

 

 

* Druppelslang 16-2

Dripper om de 30cm, Maximale lengte uit 1 voeding: 74m

Lengte: 100m / rol

 

 

* Drukreduceerventiel tot 1.4 bar

3/4" binnendraad.

 

* Grondpen 16 mm

 

 

* Knel - verbinder 16mm

 

* Knel - afdichtstop 16mm

 

* Knel T-verbinder 16 x 3/4" binx16

 

* Knel - knie verbinder 16mm

 

* Knel - Puntstuk 16mm x 3/4 bui

 

* PE - vlinderkraan 3/4" bui x 16