Compo (Floranid) meststoffen

* Agrosil LR®

Agrosil LR verbetert arme en steriele gronden, bevordert de plantengroei op alle bodems en de regeneratie van de gazons. De unieke combinatie van het colloïdaal silicium en de fosfaten stimuleren een sterke en diepe wortelontwikkeling. Het verhoogt de capaciteitvan de grond om water en voedingsstoffen vast te houden en vermindert de schade aangericht door zware

metalen. Zo krijgt men een sterkere grasmat, beter bestand tegen betreding.

Agrosil LR wordt gebruikt bij de inzaai en renovatie van grasvelden en de aanplanting van bomen, struiken en vaste planten. Bij houtachtige beplanting wordt het percentage van aanslaan en de lengte van de jaargroei verhoogd.

Dosering:

 • Gazon aanleg: 10 à 15kg/100m²
 • Regeneratie: 7 à 10kg/100m²
 • Substraatverbetering bij het planten: 5 à 7kg/m³ in het opvulsubstraat voor de plantgaten

Verpakking: 25kg

 

Wat is er zo bijzonder aan de Basacote plus- meststoffen?

Basacote  plus 16-8-12(+2) is een omhulde, complexe, gekorrelde meststof, waarvan iedere korrel omhuld is met een laagje kunsthars (coating). Deze omhulling is semi-permeable: er wordt bodemvocht opgenomen doorheen de mantel,  zodat de meststoffen erin kunnen oplossen en de korrel in opgeloste vorm verlaten. Dit is een fysisch verschijnsel dat zeer nauwkeurig kan gemeten en bepaald worden.

Het voordeel van deze bemestingswijze is dat de “geprogrammeerde” vrijstelling van voedingstoffen voor een gelijkmatig en bestendig aangepast voedingsniveau zorgt.

Het resultaat is een gelijkmatige, optimale groei.

 

* Basacote plus 3M (16-8-12+2 MgO)                  

De geleidelijke werking en de duur worden vooral bepaald door de bodemtemperatuur en de vochtigheid.

Dosering: Afhankelijk van teelt tot teelt

Verpakking: 25kg

 

* Basacote plus 6M (16-8-12+2MgO)

De geleidelijke werking en de duur worden vooral bepaald door de bodemtemperatuur en de vochtigheid.

Dosering: Afhankelijk van teelt tot teelt

Verpakking: 25kg

 

* Basacote plus 9M (16-8-12+2MgO)

De geleidelijke werking en de duur worden vooral bepaald door de bodemtemperatuur en de vochtigheid.

Dosering: Afhankelijk van teelt tot teelt

Verpakking: 25kg

 

* Basacote plus 12M (15-8-12+2MgO)

De geleidelijke werking en de duur worden vooral bepaald door de bodemtemperatuur en de vochtigheid.

Dosering: Afhankelijk van teelt tot teelt

Verpakking: 25kg

 

 

* Blaukorn Classic ( 12-8-16+3 MgO)                   

De vernieuwde en verbeterde blauwe korrel.

Chloorarme meststof met snelle werking en een belangrijk startereffect voor sier- en groententuin. Elke korrel bevat alle belangrijke voedingselementen en de blauwe kleur heeft als voordeel dat men duidelijk kan zien waar al bemest werd.

Dosering: 4 à 8kg/100m²

Verpakking: 25kg

 


* Ferro-Top (6-0-12 + 6 MgO+19 S03+8 Fe)             

Speciale fijne, gekorrelde ijzermeststof voor intensief gebruikte gazons, sport- en golfvelden.

Dankzij zijn hoge gehalten aan kalium, magnesium en ijzer krijgt het gras na een toepassing een diepgroene kleur. Vooral toepassingen in de late herfst en het voorjaar geven de beste uitwerkingen.

Dosering: 2 à 3kg/100m²

Verpakking: 25kg

 

 

* Fetrilon 13

Fetrilon 13 is een zeer zuiver product zonder ballaststoffen en volledig oplosbaar in water. Het ijzer bevindt zich onder de vorm van ijzer-EDTA-chelaat.

Dosering: Afhankelijk van het gewas en ijzergebrek

Verpakking: 1kg

 

 

* Floranid 31% N

Deze meststof bevat een hoog stikstofgehalte, voor 90 % bestaande uit traagwerkende isoduurmeststof. Wordt gebruikt in goententeelt, sierteelt, bloementeelt, voor de bijbemesting van sportvelden, sier- en speelgazons.

Dosering: 3 à 4kg/100m²

Verpakking: 25 kg

 

 

Wat is er zo bijzonder aan de COMPO Floranid twin®- meststoffen?

Floranid® Twin-meststoffen bevatten naast nitrische en ammoniakale stikstof ook synthetische-organische stikstofvormen, Isodur® en Crotodur®. De eerste twee stikstofvormen werken op relatief korte termijn, terwijl Isodur® en Crotodur® zorgen voor een langdurige stikstofvoorziening. Onder invloed van natuurlijke elementen zoals vochtigheid wordt Isodur® geleidelijk omgezet in ammonium en nitraat (duur: 3 maanden), terwijl Crotodur® een bacteriële afbraak kent (duur:4 maanden). Beide langzaam werkende stikstofvormen vullen elkaar perfect aan waardoor de stikstof steeds beschikbaar is en dit gedurende 4 maanden.

Het gebruik van COMPO Floranid®Twin-meststoffen biedt talrijke voordelen. Door de aanwezigheid van Isodur® en Crotodur® is er gedurende een periode tot vier maanden steeds stikstof beschikbaar voor de plant. Hierdoor volgt het afgiftepatroon de groeicurve van het gras/gewas en is het  steviger en beter bestand tegen ziekte. De stevigere beworteling in de bodem zorgt bovendien voor een betere betreedbaarheid van grasvelden en voor een optimale benutting van water en voedingsstoffen, aangezien de wortels dieper in de bodem reiken. Bovendien worden beide traag werkende stikstofvormen volledig afgebroken en stellen ze bij afbraak koolstof vrij dewelke een voedingsbron zijn voor het microbiële leven, waardoor dit wordt gestimuleerd.

Voordelen

 • Extra lange werking, door de synergetische werking van Isodur® en Crotodur®
 • Werkt reeds vanaf 5°C bodemtemperatuur
 • De traag werkende stikstofbronnen zorgen ervoor dat de uitspoeling van N beperkt wordt en maken de meststof dus milieuvriendelijk
 • Hoge activiteitsindex (98%!!) van de trage stikstofbronnen, m.a.w. echt traag werkend
 • Wordt volledig afgebroken, waarbij koolstof vrijkomt dewelke een voedingsbodem zorgt voor het microbieël leven
 • Alle elementen zijn in elke korrel in dezelfde verhouding aanwezig
 • Fijn granulaat, dus wordt niet opgezogen bij maaibeurten
 • Lage dosis vereist, dus met 1 zak bemest je een grote oppervlakte (afhankelijk van het type meststof: 500-850m²/zak) 
 • Hoge percentages qua oplosbaarheid, dus goed opneembare vormen van fosfaat en magnesium
 • Met een nog hogere hoeveelheid sporenelementen

 

 

* Floranid twin club (10-5-20+4 MgO)

Floranid® twin club is een ideale najaarsmeststof met zijn hoge gehalte aan kalium. Bovendien is 60% van de stikstof onder traagwerkende vormen, wat een optimale benutting verzekerd en ook na de winter het gras nog mooi groen staat. Ook voor vaste planten is Floranid® twin club uiterst geschikt. Alle andere elementen zijn in een goed opneembare vorm aanwezig.

Floranid club scoorde al zeer goed qua efficiëntie, maar door zijn dubbele N-technologie doet Floranid® twin club het nog een stuk beter. Ook de bewortelingsgraad en de zodevorming worden nog meer gestimuleerd.

Dosering:

 • voor gazon = 4 à 6kg /100m²
 • voor bomen en sierheesters = 6 à 8kg / 100m²

Verpakking: 25kg

 

 

 

* Floranid® Turf+herbicide ( 15-5-8+3 MgO+17SO3)

Erkenningsnummer: 10363P/B

Floranid® Turf+herbicide biedt veel voordelen:

 • Combineert de bemesting en de onkruidbestrijding en wordt goed verdragen door de grassen.
 • De aanwezigheid van ureumformaldehyde-stikstof garandeert een gelijkmatige groei gedurende 2 tot 3 maanden.
 • Vernietigd de meeste breedbladige onkruiden.
 • Speciale granulaatformulering. In tegenstelling tot vele andere producten, bevat elke korrel stikstof, fosfor en kalium.
 • Het product bevat 0.33% 2,4-D en 0.16% dicamba. Dit zijn de 2 actieve stoffen ter bestrijding van eenjarige, tweezaadlobbige onkruiden.

Floranid® Turf+herbicide bevat voor het gazon noodzakelijke nutriënten als stikstof, fosfaat en kalium. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van ureumformaldehyde voor een langere werking, waardoor het gazon in het groeiseizoen minder vaak bemest hoeft te worden.

Dosering: 3kg/ 100m² Kan toegepast worden van april tot september.

Verpakking: 20kg

 

 

* Floranid twin gazon  (20-5-8+2 MgO)

Floranid® twin gazon kan toegepast worden in het voorjaar als de behoefte van het gazon naar stikstof hoog is. Bijna 50% van de stikstof is onder traagwerkende vormen wat een optimale benutting verzekert. Ook de overige elementen zijn in een goed opneembare vorm aanwezig. Floranid gazon scoorde al zeer goed qua efficiëntie, maar door zijn dubbele N-technologie doet Floranid® twin gazon het nog een stuk beter.

Dosering: 3kg/100m²

Verpakking: 20kg


 

 

 

* Floranid twin permanent  (16-7-15+2 MgO)

Floranid® twin permanent is een allround meststof. Zowel in het voorjaar, zomer als in het najaar bruikbaar. Door zijn formule is het ook perfect geschikt voor plantenborders. 40% van de stikstof is onder traagwerkende vormen, wat een optimale benuttig verzekerd. Ook de overige elementen zijn in een goed opneembare vorm aanwezig.

Floranid permanent scoorde al zeer goed qua efficiëntie, maar door zijn dubbele N-technologie doet Floranid® twin permanent het nog een stuk beter. Ook de bewortelingsgraad en de zodevorming worden nog meer gestimuleerd.

Dosering:

 • Onderhoud = 3 à 4kg / 100m² (3 beurten per seizoen)
 • Aanleg = 4 à 6kg / 100m² (Bij inzaai)

Verpakking: 25 kg

 

 

 

* Floranid Eagle

Meststoffen-assortiment voor het gebruik op golfterreinen

 • Floranid Eagle start 18-24-5
 • Floranid Eagle NK 20-0-20 + Mgo.
 • Floranid Eagle 24-5-10
 • Floranid Eagle K 12-6-24

Dosis: volgens advies

Verpakking: 25kg

* Kali Gazon

Het gazon heeft vaak behoefte aan extra voeding met kalium en magnesium. Kali Gazon biedt u een oplossing voor dit tekort en wordt tevens een extra dosis zwavel toegevoegd. Dankzij de fijne granulering, aangepast aan kwaliteitsgazons, dringen de meststofkorrels vlug door tot aan de wortels van de grassen

Dosering: 2 à 3kg/100m²

Verpakking: 25kg

 

 

* Triabon  (16-8-12 + 4 Mgo)

Universele langwerkende meststof. Bevat 70 % van de totale stikstof onder vorm van langwerkende Crotodur-stikstof en werkt volledig onafhankelijk van de PH-waarde van de grond, dus te gebruiken o.a. bij zuurminnende planten.

Voorraadmeststof met goede aanvangswerking en uitgesproken lange nawerking.

Dosis: 2 à 3kg/m³ substraat

Verpakking: 25 kg ( x 40st./pallet)