Enkelvoudige en samengestelde meststoffen

* Ammoniumsulfaat (21%.N+60%SO3)

Ammoniumsulfaat  is een ammoniumzout van zwavelzuurheeft een verzurende werking; o.a. te gebruiken bij een te hoge PH

Verpakking: 25kg (fijn sulfaat)

 

 

* Coccolietenkrijt

100% natuurlijk mineraal product waarvan het hoofdbestanddeel een calciumcarbonaat is met een zachte structuur. Dit calciumcarbonaat is afkomstig van fossiele zeedieren die miljoenen jaren geleden op de zeebodem terecht kwamen.

 • Door zijn uitzonderlijke microstructuur zorgt het coccolietenkrijt voor een zeer sterke biologische activiteit. De zeer fijne structuur zorgt automatisch voor een gelijkmatige verdeling in de vijver.
 • Fertigreen® Coccolietenkrijt neutraliseert de verzuring en zorgt ervoor dat de pH van de bodem hersteld wordt zodat de aërobe bacteriën (die zuurstof nodig hebben) de kans krijgen om zich te ontwikkelen en de modderlaag, d.i. het organische slib, af te breken. Op een zuurstofloze bodem kunnen zich immers geen wormen of andere ongewervelde dieren ontwikkelen, waardoor de bodemwoelende vissoorten zoals brasem en karper geen voedsel vinden. De bodem is dan een soort ‘onderwaterwoestijn’ geworden. Des te dikker de sliblaag, des te meer giftige gassen worden aangemaakt door gisting in het slib.
 • Maakt het water helder en herstelt de flora en fauna.
 • Is onschadelijk voor vissen.

Gebruik:

 • Fertigreen® Coccolietenkrijt dient goed met het water vermengd te worden en wordt best verspreid in het voorjaar, wanneer het water fris en zuurstofrijk is.
 • De beste werking verkrijgt men in natuurlijke vijvers en vijvers met een natuurlijke bodem.
   

Dosering:

Een saneringsprogramma wordt het best gespreid over 2 tot 3 jaar:

 • Een eerste behandeling van 500 gr per m2 wateroppervlak;
 • Gevolgd door een onderhoudsbehandeling van 250 à 300 gr per m2 wateroppervlak.

Omdat Coccolietenkrijt gedurende verschillende maanden werkzaam is, zal het gunstige effect lang na de toepassingsperiode zichtbaar zijn. Door deze behandeling kan men jaarlijks de slibvorming met enkele centimeters terugdringen.

Verpakking: 25kg

 

* Dolokorrel (Fertigreen)

Gekorrelde magnesium-kalk.

Rijk aan magnesium (15%)  zuurbindende waarde 53

Dosering: 10 à 20 kg/100 m²

Verpakking: 25kg

 

 

* Feramos

Ijzermeststof in oplossing- EG meststof met indericte werking tegen mos voor een ijzersterk en puur gazon.

Dosering: 1l /100m² op 10 liter water

Verpakking: 20l

 

 

* Fertigreen Gazon ( 20-5-10+3 MgO)                

NPK meststof met een evenwichtige samenstelling, aangepast aan de behoefte van het gazon. Geeft snel resultaat.

Dosering: 2 à 3kg /100m²

Verpakking: 20kg

 


 

* Kieseriet  (25%MgO+50%SO3)

 • is een sulfaathoudende magnesium- en zwavelmeststof. De voedingselementen zijn aanwezig onder wateroplosbare vorm en daarom direct opneembaar. 
 • werkt onafhankelijk van de pH-waarde van de bodem en is daardoor op alle gronden inzetbaar
 • te gebruiken bij magnesium- of zwavelgebrek (in korrelvorm)

Dosering: 3 à 5kg/ 100m²

Verpakking: 25kg

 

 

* Patentkali  (30%K2O+10MgO+42%SO3)

 • Kalium-en magnesiumsulfaat met zwavel
 • Patentkali is een speciale kaliummeststof met een hoog gehalte aan magnesium en zwavel. Alle voedingselementen zijn aanwezig onder wateroplosbare sulfaatvorm en daarom direct opneembaar. Een bodem met een goede kaliumvoorziening zorgt voor stevige en goed ontwikkelde planten met een optimale vruchtontwikkeling.
 • Zeer geschikt voor chloorgevoelige en magnesiumbehoeftige gewassen o.a. sier- en bloementeelt, fruit, boomkwekerij,…

Dosering:

 • Gazon: 3 à 4kg/100m²
 • Sierplanten: 2 à 3kg/100m²

Verpakking: 25kg

 

 

* Fertigreen Thomaskali PK (8-15 + 6MgO+2CaO)    

Gekorrelde fosfor- kaliummeststof, gedeeltelijk op basis van metaalslakken, met magnesium, zwavel en calcium. Basische werking: gaat verzuring van de bodem tegen. Best te gebruiken als winterbemesting.

Dosering: 10kg/100m²

Verpakking: 25kg

 

 

* Fertigreen Tuin (9-7-14 + 3 MgO+20 S03)                 

Gekorrelde NPK meststof voor algemeen gebruik in sier- en groententuin. Chloorarm met extra magnesium.

Dosering: 5 à 10kg/100m²

Verpakking: 25kg

 

 

* Fertigreen Weide (8-6-14+3 MgO + 10 S03+5Na2O)            

Unieke NPK meststof voor bemesting van schapen- en paardenweiden met extra magnesium en natrium.

Dosering: 4 à 6kg/100m²

Verpakking: 25kg

 

 

* Kaliumnitraat

Zorgt voor een goede groei en stevigheid voor de vrucht

Verpakking: 25kg

 

 

* Kaliumsulfaat   (50%K2O+45% SO3)

Kaliumsulfaat wordt hoofdzakelijk als kunstmest gebruikt in de vorm van chloorarme kali.

Verpakking: 25kg

 

 

* Ammoniaknitraat (27%+4MgO)

 • is een belangrijke kunstmeststof
 • nuttig bij het op peil brengen van de stikstof.
 • Korrelvorm

Verpakking: 25kg

 

 

* Magnesiumkalk Duwa 55/40

Magnesium-kalk in poedervorm.

Dosering: 10 à 20kg/100m²

Verpakking: 25kg

 

 

* Magnesiumsulfaat  (16%MgO+32%SO3)

Magnesiumsulfaat (MgSO4) is een magnesiumzout van zwavelzuur. Vaak wordt voor magnesiumsulfaat de naam bitterzout gebruikt.

Te gebruiken bij magnesiumgebrek (in sulfaatvorm)

Verpakking: 25kg

 

 

* NPK 15-15-15

Hooggeconcentreerde universeel samengestelde meststof. Geschikt voor een brede waaier aan teelten.

Verpakking: 25kg

 

 

* NPK 15-5-15 + 25SO3

Verpakking: 25kg

 

 

* Kalkcyanamide perlka (19,8%N+50% CaO)

 • Kalkcyanamide bezit een langzame en langdurige stikstofwerking met een hoog gehalte aan actieve kalk
 • milieuvriendelijke stikstofwerking; minder onderhevig aan uitspoelen door het geleidelijk vrijkomen van de stikstof.
 • Verzuring van de bodem wordt voorkomen, de bodemstructuur verbeterd en het microbiële leven geactiveerd.
 • Heeft een herbicidewerking op kiemende onkruidzaden en heeft ook een bladwerking
 • Heeft een bodemreinigende werking tegen ongedierte, plantenziekten, aaltjes,…

Dosering:

 • Sierstruiken: 3 à 4kg/100m² (tijdig in het voorjaar tot kort voor het uitlopen)
 • Gazon & weiden: 3 à 4kg/100m² (tijdig in het voorjaar – op een vochtige bodem maar het gewas moet droog zijn)

 Verpakking: 25 & 50kg (fijn granulaat) 

 

* Supercalco

De ouderwetse witte gebluste kalk in poeder.

Te gebruiken voor: desinfectie van hokken en stallen - voor de moestuin en composthoop – als witkalk voor bouwwerken en serres – voor de verzorging van bomen en gazons.

Bij de behandeling van bomen doodt Supercalco parasieten, beschermt de bast tegen knaagdieren en beschermt jonge aanplant tegen vorst.

Dosering: Kalkmelk aanmaken: in een emmer van 10l, al roerend 6 à 7kg Supercalco toevoegen aan 7l koud water en goed roeren!

zuurbindende waarde 70

In de winter of begin lente de boomstam bestrijken met de kalkmelk.

Verpakking: 25kg

 

 


* Superfosfaat tripel  (45% P2O5)

Superfosfaat is een kunstmest voor bemesting van planten.

 • Fosfaat is in planten nodig voor de vorming van bepaalde eiwitten en andere organische stoffen.
 • Fosfaat is vooral belangrijk voor de wortelvorming en de afrijping van zaden.

Verpakking: 25kg

 

 

* Ureum

een meststof voor planten. Het kan zowel door de grond gewerkt als (in opgeloste vorm) op het blad gespoten worden. Bij bespuiting op het blad moet bladverbranding (te hoge concentratie zouten, die uitdroging van de plant veroorzaken door het grote verschil in osmotische waarde) voorkomen worden. Daarom kan bespuiting maar onder bepaalde omstandigheden van zowel de plant als het weer.

Verpakking: 25kg