Verpakt

SPROEISTOFFEN WORDEN NIET OPGESTUURD NAAR HET BUITENLAND !!

PRODUCTEN MET EEN ERKENNINGSNUMMER  P/B  KUNNEN ENKEL AANGEKOCHT WORDEN MET EEN FYTOLICENTIE

 

* Cytox  Erk.nr. 8653 P/B                                

Insecticide ter bestrijding van bladluizen, kevers en rupsen.

Actieve stof: 100 g/l  cypermethrin

Dosis: 1,5 à 5 ml/10 l.water

Verpakking: 1l

 

* Bio-Pyretrex   Erk.nr. 9267 P/B                                

Actieve stof: 20 g/lpyrethrinen, 255 g/l piperonyl butoxide

Dosis: 50 ml/10 l.water

Verpakking: 1 l.

Werking: Plantaardig allround insecticide.

Breedwerkend contactmiddel dat geen schadelijk residu nalaat.

 

 

* Confidor 200 SL  Erk.nr. 8686 P/B                              

Systemisch insecticide. Maag- en contactinsecticide. Werkt in op het zenuwstelsel van de insecten. Systemische werking; wordt voornamelijk opgenomen door de bladeren, via de wortels en gedeeltelijk door dunbladige schors.  Zeer lange werkingsduur.

Confidor afwisselen met producten uit een andere scheikundige groep( bv.Okapi,…). Zeer giftig voor bijen; niet toepassen tijdens bloei, ook niet van de onkruiden.

Specifieke toepassingen: o.a.sierteelten, boomkwekerijgewassen, boomaanplantingen.
Voor de bestrijding van bladluizen o.a. buxusbladvlo ( bij de ontluiking van de wintereieren), beukenbladluis ( bij het verschijnen van de bladluizen in de lente en bij aanwezigheid van voldoende blad), dop- en schildluizen (bij ontluiking).

Actieve stof: 200 g/l  imidacloprid

Dosis: 5 ml/10 l.water

Verpakking: 1l 

* Okapi    Erk.nr. 7978 P/B                                          

Zeer krachtig contact-insecticide tegen bladluizen,(o.a. beukebladluis), rupsen en kevers op groenten, fruit en sierplanten.

Actieve stof: 5 g/l lamda- cyhalothrin, 100 g/l pirimicarb

Dosis: 15 ml/10 l water

Verpakking: 1l

 

* Calypso  Erk.nr. 9352 P/B                               

Systemisch insecticide met contact- en maagwerking in appels, peren, aardbeien, kleinfruit, groenten en sierteelten .  Werkt in op het zenuwstelsel van de insecten.

Voor de bestrijding van:

 • Bladluizen, wantsen, dop-, schild- en wolluizen, bloesemkevers, snuitkevers ,  buxusbladvlo, beukenbladluis,zaagwespen, rupsen.
 • Witte vlieg (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci). Calypso werkt voornamelijk tegen de larven, minder tegen volwassenen. De onderkant van de bladeren goed raken en de behandeling herhalen na 10 tot 14 dagen.

Actieve stof: 480 g/l  thiacloprid

Dosis: 2,5 ml/10 l.water (1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen.

Verpakking: 1l

 

 

* Runner  Erk.nr. 9399 P/B

Breedwerkend insecticide tegen rupsen.

Dosering: 4ml / 10l

Verpakking: 1l


 

* Actara  Erk.nr. 9916 P/B                                         

Een systemisch insecticide voor een langdurende effectieve bestrijding van een breedspectrum aan zuigende insecten zoals bladluizen en witte vlieg.

Actieve stof: 25 %  thiamethoxam

Nawerking: 4 tot 6 weken

Dosis: 4 à 5 g/10 l. water

Verpakking: 1kg 

* Movento  Erk.nr. 9797 P/B                                       

Spirotetramat is een systemisch insecticide dat behoort tot de groep van de ketoenoles en, in deze groep, tot de chemische klasse van de tetraminezuren. Het werkt via de remming van de biosynthese van de vetten. Sierbomen en –heesters: ter bestrijding van bladluizen, dop-, schild- en wolluizen(systemisch opwaarts en neerwaarts). Toepassen bij het verschijnen van de eerste symptomen.

Actieve stof: spirotetramat 100 g/l

Dosis: 7,5 ml/10 l.water

Verpakking: 1l of 3l 

* Gazelle  Erk.nr. 9374 P/B                               

Systemisch insecticide ter bestrijding van luizen en witte vlieg op sierplanten, groenten,  appel- en perenbomen.

Actieve stof: 20 % acetamiprid

Dosis: 2,5 - 5 g/10 liter water

Verpakking: 1kg 

* Teppeki  Erk.nr. 9526 P/B                            

Werking: Insecticide ter bestrijding van verschillende soorten bladluizen.

 • translaminaire en systemische werking
 • werkzaam door contact en opname
 • bestrijdt larven en adulten
 • werking onafhankelijk van temperatuur
 • snel anti-feeding effect – doding binnen 2-5 dagen – nawerking 3 weken of langer
 • veilig voor waterorganismen, vissen, vogels, bijen, hommels

Actieve stof: 50 %  flonicamid

Dosis: 1g/10l water

Verpakking: 500g 

* Karate Zeon   Erk.nr. 9231 P/B                           

Contact- en maaginsecticide (fam. Van de synthetische pyrethroiden) met zeer breed werkingsspectrum: bladluizen, rupsen, thripsen, bladsnuitkevers, bladrandkever, bladrollers, beukenbladluis, buxusbladvlo. Een snelle werking met een onmiddelijk effect gekoppeld aan een repellent effect. Weinig risico voor bijen.

Actieve stof: 100 g/l  lambda-cyhalothrin

Nawerking: lange werkingsduur (3 à 4weken)

Dosis: 0.75 – 1 ml/are/10 l water

Verpakking: 250ml 

* Tracer   Erk.nr. 9275 P/B                

Systemisch maag- en contactinsecticide van biologische oorsprong voor de bestrijding van diverse rupsen ( specifiek tg. eikenprocessierups), trips, bladvlooien,…

Onschadelijk voor een groot aantal nuttige insecten. Onschadelijk voor de mens en de meeste zoogdieren, vogels en vissen.

Actieve stof: 480 g/1.spinosad    

Dosis: 20 à 30 ml/100l water      

Nawerking: 10 à 14 dagen

Verpakking: 500ml

 

* Conserve Pro  Erk.nr. 9863 P/B     

 • Spinosad wordt opgenomen in de waslaag van de plant (niet-systemisch)
 • Translaminaire werking verzekert bestrijding van minerende rupsen in het blad
 • Actieve stof wordt afgebroken onder invloed van zonlicht en/of door het bodemleven
 • Eidodende nevenwerking bij spinosad gevoelige insecten
 • Weinig temperatuursafhankelijk en blijft 7 tot 14 dagen actief
 • Tegen vrij levende, minerende en verscholen levende rupsen
 • Aanbevolen tegen de Paardenkastanjemineermot (Cameraria Ohridella) en Eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea)

 Verpakking: 3l


 

 

* Merit turf   Erk. nr. 10145P/B

 • Strooikorrel ter bestrijding van engerlingen en emelten in gazons, grasvelden, sportvelden, etc.
 • Heeft zowel een contact als een systemische werking
 • Gemiddeld 80 % resultaat na 4 tot 11 maanden
 • Best toe te passen op droge zode bij geringe zonneschijn (’s avonds) en nadien inregenen
 • Toepassingstijdstip
  • 1-jarige engerlingen (o.a. rozenkever) Merit Turf werkt het best in het vroege larvestadium! Normaal is dat 2 tot 6 weken na het waarnemen van de vluchtpiek van de volwassen kevers; ook kan Merit Turf succesvol ingezet worden op plaatsen waar engerlingen waargenomen worden of schade zichtbaar is. Na augustus heeft Merit turf beduidend minder effect, omdat de engerlingen dan te groot en sterk zijn.
  • Meerjarige engerlingen (o.a. meikever) Tegen deze engerlingen werkt Merit Turf alleen in het vroege larvestadium, 2 tot 6 weken na de vluchtpiek; een latere toepassing wordt niet aanbevolen. Aanbevolen toepassingsperiode: 15 mei tot 15 juni
  • Emelten Merit Turf werkt het best in het vroege larvestadium!
 • Aanbevolen toepassingsperiode: 15 augustus tot 15 september

Actieve stof: 0.5 % Imidacloprid
Dosis : 300 g /100 m2

Naregenen met 5 à 15 mm water

Verpakking: 5 kg 

* Steward   Erk.nr. 9328P/B

Steward is een insecticide voor de bestrijding van rupsen van motten en vlinders. Alle larvale stadia worden bestreden. Tegen sommige insecten, zoals de fruitmot, heeft het middel ook een werking op de eieren. Volwassen insecten worden niet bestreden.
Zodra het middel is opgenomen door de rups treden binnen enkele uren verlammingsverschijnselen op en de rups stopt met vreten. Na 1 of 2 dagen sterft de rups.

Verpakking: 250 g


 

 

* Pychlorex Garden Erk.nr.10102G/B                                    

Strooikorrel tegen bodeminsecten  zoals larven van koolvliegen,emeltenl( larven van de langpootmuggen), engerlingen,ritnaalden en aardrupsen  in groententeelt en aardbeiteelt, koolgewassen.

Dosis: sierplanten: 300 à 400 g/100 m2  oppervlakkig inwerken in de bodem, ofwel voor planten of zaaien,ofwel tussen de planten na het uitplanten of na opkomst.

Verpakking: 400 g – 1 kg

 

 

 

* Ecostyle Spruzit

Spruzit is een contactmiddel. Wanneer het insect in aanraking komt met Spruzit, wordt het zenuwstelsel aangetast waarna het insect onmiddellijk afsterft. Bij voldoende dosering zijn alle insecten vatbaar voor Spruzit.

Dosering: dient gespoten te worden met 0,1% dosering bij minimaal 0,5 liter per hectare.

Verpakking: 1l

 

 

 

 

* Ecostyle Raptol    Erk.nr. 9853P/B

Raptol is een insecticide met acaricide werking op basis van natuurlijk pyrethrum met toevoeging van koolzaadolie als hulpstof. Het is goed inzetbaar tegen de wat lastiger te bestrijden insecten, zoals spint, trips, wol-, schild- en dopluis. De koolzaadolie maakt de beschermlaag (wol,schild of dop) van de insecten weker, waardoor er meer pyrethrum binnendringt. In het lichaam van het insect wordt het zenuwstelsel aangetast en sterft het insect. Raptol® is een contactmiddel. Alle zijden van het gewas dienen goed geraakt te worden. Er moet dus voldoende water worden gebruikt. Na 7 tot 10 dagen herhalen voor optimale werking.

Dosering: Adviesdosering per plaag, variërend tussen 0.5 en 2%

Verpakking: 10 L


Verpakt

* Agrosil LR®

Agrosil LR verbetert arme en steriele gronden, bevordert de plantengroei op alle bodems en de regeneratie van de gazons. De unieke combinatie van het colloïdaal silicium en de fosfaten stimuleren een sterke en diepe wortelontwikkeling. Het verhoogt de capaciteitvan de grond om water en voedingsstoffen vast te houden en vermindert de schade aangericht door zware

metalen. Zo krijgt men een sterkere grasmat, beter bestand tegen betreding.

Agrosil LR wordt gebruikt bij de inzaai en renovatie van grasvelden en de aanplanting van bomen, struiken en vaste planten. Bij houtachtige beplanting wordt het percentage van aanslaan en de lengte van de jaargroei verhoogd.

Dosis: - gazon aanleg: 10 à 15kg/100m²

                         Regeneratie: 7 à 10kg/100m²

 • substraatverbetering bij het planten: 5 à 7kg/m³ in het opvulsubstraat voor de plantgaten

Verpakking: 25kg

* Karisol® (kruimel)

Bodemverbeteraar met een bijzonder hoog droog stofgetal (>90%) én organisch stofgetal (>73%). Deze is ondertussen een vaste waarde in het COMPO Expert- gamma. Omdat het product uitsluitend is samengesteld uit plantaardig materiaal, wordt de toegepaste Karisol® in hoge mate omgezet in stabiele humus. Karisol® bestaat voor het grootste gedeelte uit de vermalen oliekoeken van de boternoot. Boternoot wordt in het Sahelgebied geteeld voor de vetrijke noten. De uitgeperste boter vindt zijn toepassing vooral in welness en cosmetica terwijl de gemalen resten uitermate geschikt zijn als organisch bodemverbeteraar. Verder zit in Karisol® nog een gedeelte cacaodoppen verwerkt en een bepaald percentage (VLACO-gecontroleerde) groencompost. Opvallend aan het product is verder ook dat een storende geur (eigen aan dergelijke types van producten) vrijwel volledig afwezig is. Een uitmuntende eigenschap van dit product is de humusaanrijking. De vrijstelling van voedingselementen uit de Karisol® is dan ook bijkomstig en erg beperkt (NPK = 3-1-2). Karisol® leent zich uitstekend voor de aanleg van gazons of voor de aanplant van bomen en struiken. De aangeraden dosis varieert, afhankelijk van de toepassing en het humusgehalte van de bodem. Een toediening van Karisol® aan een bodem versterkt in aanzienlijke mate de biologische activiteit, leidt tot een duidelijk verbeterde kluitvorming en verhoogt de uitwisselingscapaciteit van voedingsstoffen.

Dosering:

Aanleg

 • Gazons- en sportvelden: 8 - 20kg/are
 • Bomen, hagen, struiken en borders: 8 - 20kg/are

Onderhoud

 • Gazons- en sportvelden: 4 - 10kg/are
 • Bomen, hagen, struiken en borders: 4 - 10kg/are

Verpakking: 25kg


* In Time Compass Bio Active

De In Time Compass Bio Active is een sterk algenconcentraat in vloeibare vorm, dat reageert als een sterk stimulerend middel voor de planten en als bodemregelaar. Het wordt geproduceerd volgens het extractieproces door koud water dat het verlies van veel voedingselementen tegengaat. In Time Compass Bio Active als verstuiving kan in het reservoir met nitroslow fluid vermengd worden. Dit product kan ook in een bemestingsprogramma van organische meststoffen gebruikt worden. Lage gebruiksdoseringen kenmerken dit product en het is bruikbaar op alle soorten grassen voor grasvelden.

Verpakking: 10l

Dosering: 10-20l / ha 

* Terracottem universeel

De hydro-absorberende polymeren verhogen de waterretentiecapaciteit van de bodem.

 • Betere bodemconditionering
 • Verbeterde planten- en wortelgroei
 • Minder volume en frequentie van bewatering
 • Verhoogd ecologisch en effectief gebruik van meststoffen
 • Mogelijkheid tot plantengroei in verarmde, bevuilde of extreme bodems.
 • Stimulering van de microbiologische activiteit in de bodem
 • Overleving van de planten tijdens periodes van droogtestress
 • Verminderde onderhoudskosten

Dosis:

 • Bloembedden, plantenborders, privé-tuinen en daktuinen: 5kg/m³ potgrond ef 5gr/l.potgrond.
 • Bloembakken en kuipplanten: 5kg/m³ potgrond of 5gr/l. potgrond
 • Aanplant bomen en sierheesters: 1.5kg/m³ aarde
 • Revitalisatie van bomen: 30gr/boorgat.

Zie: www.terracottem.com

Verpakking: 5kg,10kg en 20kg 

* Terracottem Turf

Het fysisch bodemverbeterend middel werd speciaal ontwikkeld om de kwaliteit van ingezaaid gazon of graszoden te verbeteren.

 • Betere bodemconditionering
 • Verbeterde planten- en wortelgroei
 • Minder volume en frequentie van bewatering; minder uitspoeling
 • Verhoogd ecologisch en effectief gebruik van meststoffen
 • Bevordert de boven- en ondergrondse grasontwikkeling

Dosis: Gazons, graszoden en sportvelden: 120gr/m² of 600g/m³ aarde (moet steeds vooraf ingemengd worden)

Verpakking: 20kg 

* Edasil Bentoniet-kleimineralen

Bentoniet is een kleimineraal dat bekomen wordt door het drogen van klei, het wordt in zandige grond gebruikt omdat het de eigenschap heeft water en voedingsstoffen vast te houden over een langere periode. Bentoniet vormt in de bodem een “spons” die water opneemt, vasthoudt en geleidelijk afgeeft aan het gewas.

In de bodem wordt door toevoeging van bentoniet een klei-humuskomplex gevormd.

Dosis: 10 à 20kg/100m² afhankelijk van de grondsoort.

Verpakking: 25kg 

* Viano koemest (korrel)

Zuiver natuurproduct; is gemaakt van verse mest. Het bestaat uit 50% organische stof, deze verhoogt de vruchtbaarheid van de bodem doordat er stikstof en een groot aantal oligo-elementen vrijkomen.

Deze bodemverbeteraar is te gebruiken voor het gazon, sier- en groentetuin en de fruitteelt.

Dosis: 10 à 25kg/100m²

Verpakking: 25kg

 

* Ecostyle Basaltmeel

Kleigrondverbeteraar

Een bodemverbeteraar rijk aan silicium (kiezelzuur), sporenelemententen en mineralen.

Te gebruiken op moeilijk bewerkbare kleigronden, bij aanleg en onderhoud. Verhoogt op natuurlijke wijze de weerstand tegen ziekten en plagen. Verbetert de lucht- en waterhuishouding van de bodem.

Dosis: 20kg/100m²

Verpakking: 20kg 

* Ecostyle Terra-Actif

Structuurverbeteraar bij nieuwe aanplant

Een kwalitatieve organische bodemverbeteraar met een hoog gehalte organische stof en een luchtige structuur. Zorgt voor een snelle groeistart; vrij van onkruidzaden en ziektekiemen; licht en luchtig product, met toevoeging van cocopeat.

Dosis:

 • Aanleg van gazon: 70 tot 140l/10m²
 • Aanplantingen: 1/3 Terra-Actif op 2/3 uitgegraven grond

Verpakking: 70l


 

* Ecostyle Terra-Plus (kruimel)              

Structuurverbeteraar bij bestaande aanplant

Een gekorrelde organische bodemverbeteraar met toevoeging van voedende bestanddelen.

Hoog gehalte aan organische stof; zelfde structuurvoordelen als koemest; rijker aan voedende bestanddelen; vrij van onkruidzaden en ziektekiemen; snel oplosbare korrel.

Dosis: 5 à 10kg/100m²

Verpakking: 25kg 

* Ecostyle Terra-Fertiel (kruimel)                  

Bodemactivator

Rijk aan bacteriën, schimmels en gisten voor een gezond bodemleven; brengt de bodem opnieuw tot leven. Toe te passen bij structuurproblemen als gevolg van o.a. vastgereden grond, langdurig onder water staan; verbetert de lucht- en waterhuishouding van de bodem; gebruik bij aanleg en onderhoud; beperkt uitval; geeft de plant vitaliteit en weerstand en zorgt voor een optimale groei.

Dosis: 10kg/100m² (afhankelijk van de bodemgesteldheid – in korrel)

Verpakking: 25kg

 

 

* Dendromix

Het ideale middel voor standplaatsverbetering van bomen. Dit product verhelpt voedingstekorten en slechte bodemstructuren. Het kan direct in plant-, boor- of spuitgat aangebracht worden.

Samenstelling: Mengsel van organische meststof, veengrond, algengranulaat en klei.

Voordelen:

 • Geen gevaar voor verbranding van de wortels.

 • Activeert het bodemleven.

Dosering: 2 kg per cm stamdoorsnede

Verpakking: 25kg

 

 

* DCM Antagon

Bodemverbeteraar verrijkt met organische basisbemesting (NPK 4-3-2). Verbetert de bodemstructuur en stimuleert zo de ontwikkeling van een rijk bodemleven. Onmisbaar na grondontsmetting of stomen en bruikbaar voor diverse toepassingen.

Verpakking: 25kg

 

 

* DCM Vivimus universeel      

 • Om te mengen in de grond bij het aanplanten van bomen, hagen, struiken, buxus,...
 • Ideaal voor een snelle inworteling.
 • Verbetert de grondstructuur van zandgronden en draineert zware gronden (klei-leem).
 • Verrijkt met organische meststof en stimuleert het bodemleven.

Verpakking: 60l 

* DCM Vivimus gazon

 • Om te mengen met graszaad om snel kale plakken te herstellen ==> Verbetert het resultaat van het doorzaaien.
 • Ook te gebruiken voor het uitvlakken van molshopen of putten in gazons.
 • Om te mengen in de grond bij het aanleggen van een nieuw gazon.
 • Zorgt voor een humusrijke en luchtige bodem met een goede waterhuishouding.

Verpakking: 60l 

* DCM Vivimus rhodo

 • Om te mengen in de grond bij het aanplanten van zuurminnende planten zoals heide, rhododendron, azalea, carnelia, hortensia, pieris, skimmia,...
 • Heeft een aangepaste zuurtegraad en specifieke samenstelling om de ideale groeiomstandigheden te creëren voor zuurminnende planten.
 • Bevordert een snelle inworteling en goede startgroei voor een geslaagde aanplanting.

Verpakking: 60l 

* Groencompost                        

Een bodemverbeteraar te gebruiken voor boomkwekerij, groenvoorziening, sierteelt,…

Door de hoge temperatuur bij het productieproces worden alle onkruidzaden en ziektekiemen gedood. Het nauwkeurige verwerkingsproces zorgt ervoor dat de gehalten aan zware metalen en zouten gering zijn.

Verpakking: 50l

 

 

* DCM Copron (kruimel)                               

Verrijkt gemengd organisch bodemverbeterend middel rijk aan organische stof. De ideale stalmestvervanger met basisbemesting NPK 4-3-2, voor structuurverbetering bij jonge aanplantingen en aanleg gazon.

Dosis: 10 à 25kg/100m²

Verpakking: 25kg 

* DCM Vivisol (korrel of minigran)

 • Uitmuntende bodemverbeteraar voor het verbeteren van arme, slemgevoelige of kapotgereden gronden.
 • Toegelaten voor gebruik in bio-teelt.
 • Stimuleert het aanwezige bodemleven.
 • Onmisbaar na grondontsmetting of stomen.

Dosis: 5 à 25kg/100m²

Verpakking: 25kg


 

 

* Perlite                                

De ruwe Perlite grondstof is een anorganisch glazig gesteente, dat tijdens vulkanische uitbarstingen is ontstaan. Na bewerking ontstaat Perlite; dit zijn witte, glasachtige, korrels met een laag volumegewicht. Perlite-korrels hebben een ruig oppervlak en in de korrel bevinden zich vele capillairen. Het gevolg van deze structuur is dat de Perlite-korrel een betrekkelijk grote hoeveelheid water kan vasthouden. Stimuleert wortelzetting en een krachtige groei; het voorkomt verdichting van de grond en zorgt voor drainage van de bodem.

Verpakking: 100l 

* Vermiculiet                           

Vermiculiet is een natuurlijk mineraal, nauw verwant aan de mica-soorten(een geëxfolieerd rotsmateriaal).

Verpakking: 100l 

 

* Ostrea zeeschelpenkalk

Voor een gereguleerde PH stabilisatie en voor het verbeteren van het bodemleven. Het is een 100% natuurlijk product aangemaakt door levende organismen uit de zee. De schelpen zijn gereinigd, verhit en uniform vermalen. Het is een grove kalkbron met een langdurige werking voor een stabiele pH.

Verpakking: 25kg

 

 

* Lava 0/3

Kleigronden hebben een zeer dichte en vaste structuur met weinig poriën en lucht. Na een regenbui vormen er zich snel plassen en als kleigrond uitdroogt wordt hij zeer hard. Hierdoor is het bewerken van kleigronden ook veel moeilijker.

Problemen in zware gronden:

 • Slecht indringen van water
 • Slechte waterverdeling
 • Onvoldoende zuurstof
 • Slechte plantengroei
 • plasvorming

Lava 0/3 is een harde maar poreuze korrel, rijk aan luchtporiën. Het verbetert de lucht-waterhuishouding waardoor overtollig regenwater sneller afgevoerd wordt en de stabiliteit van de toplaag verbetert. Het blijft ook meerdere jaren in de toplaag aanwezig en zorgt voor een betere beworteling en een betere plantengroei.

Verpakking: 20kg


 

 

* Novobalt-turf                        

Novobalt-turf is afkomstig uit de Baltische staten. Turf verbetert de bodemstructuur en verzuurt de bodem.

Verpakking:

 • 150l
 • 300l

 

 

* Argex Hydrokorrels

Gebakken, zuivere poreuze kleikorrel

 • Ideaal als drainagelaag in bloempotten
 • Voorkomt het barsten van terracotta potten in de winter bij vorst. (1/4 van de pot opvullen met hydrokorrels)
 • Decoratief afdekmateriaal geschikt voor hydrocultuur

Verpakking: 50l