Groenbemester

Groenbemesters (op bestelling)

Groenbemesting is het telen van planten op een stuk grond om deze vervolgens onder te ploegen. Dit wordt gedaan om het percentage organische stof in de bodem te verhogen. Een deel van die organische stof wordt in de bodem omgezet in humus. Een tweede reden is dat groenbemesters kunnen optreden als vanggewassen voor de opvang van meststoffen en een derde reden is dat ze kunnen helpen de bodemstructuur te verbeteren en soms het onkruid helpen onderdrukken.

 

* Facelia

Een breed inzetbare groenbemester: geeft een goede grondbedekking en vriest ’s winters kapot, is aantrekkelijk voor de bijen en geeft een prachtige blauwe bloei.

Optimale zaaiperiode: juni tot 15 Aug.

Zaaidichtheid: 100 à 150g/100m².

 

* Lupinen

De blauwe bittere lupinen worden gebruikt als groenbemester(vlinderbloemig gewas), wordt vooral gezaaid op zandgrond, stelt weinig eisen aan de grond maar voor de kieming is veel vocht nodig. Lupinen wortelen bovendien erg diep, waardoor de ondergrond makkelijker toegankelijk wordt.

Optimale zaaiperiode: vanaf half april tot juni

Zaaidichtheid: 1,7kg/100m²

 

* Rode klaver

Vlinderbloemige gewassen (zoals klaver) brengen stikstof in de grond en hebben bovendien stevige wortels die ook door hardere grondlagen dringen (breken zware gronden)

Rode klaver groeit hoog en geeft veel bladmassa

Optimale zaaiperiode: juni tot 15 aug.

Zaaidichtheid: 400 à 500g/100m²

 

* Gele mosterd

Gele mosterd (aaltjesreducerend)groeit snel en heeft een vlotte grondbedekking; kan gezaaid worden tot in september.

Optimale zaaiperiode: aug.- sept.

Zaaidichtheid: 200 à 300g/100m²

 

* Bladramenas

Bladrammenas heeft een zeer brede en stevige wortelontwikkeling. Bladramenas vormt snel veel blad en de grond wordt snel bedekt.

Optimale zaaiperiode: juli - aug.

Zaaidichtheid: 200 à 300g/100m²

 

* Tagetes

Tagetes of Afrikaantjes(aaltjesreducerend), bestaan ook in hooggroeiende soorten(1 m. en zelfs hoger), groeien snel en gemakkelijk.

Tagetes Erecta zijn een effectieve en milieuvriendelijke bestrijdingsmethode tegen bodemaaltjes (wortellesieaaltjes) ondermeer in rozenperken. Aaltjes komen vooral voor op zandgronden en veroorzaken schade door verlies aan kwaliteit en groeiremmingen.

Naast het bestrijden van aaltjes dragen Tagetes ook bij tot het verrijken van het organisch materiaal (humus) in de bodem. Het zorgt voor een goede bodemstructuur en waterdoorlaatbaarheid.

Optimale zaaiperiode: mei tot juli

Zaaidichtheid: 100g/100m²